Evropský parlament přijal nařízení o screeningu zahraničních investic

„Přijetí nařízení považuji za velmi podstatný moment, který varuje země před možnými nástrahami, motivuje je k vyšší pozornosti a kontrole investic do kritické infrastruktury, bezpečnostního průmyslu, ale například i vývoje nových technologií, umělé inteligenci či třeba médií. Jsem ráda, že se evropské země dohodly na sdílení informací týkajících se prověřování investic. Na jednotném evropském trhu je taková výměna víc než žádoucí, nutné je ale také zajištění nejvyšší úrovně ochrany těchto informací.

V posledních letech roste poměr zahraničních investic, které do EU míří ze zemí jako Rusko, Čína či Brazílie. A ne všechny investice se mohou řídit čistě obchodními zájmy. To byl také impulz pro evropské instituce, aby se začaly situací zabývat. Výsledkem je nařízení o screeningu investic do EU, které bylo projednáno v rekordně krátkém čase,“ říká Dita Charanzová.

Navržený mechanismus nepřebírá rozhodovací pravomoc členských států, pokud jde o investice na jejich území. Jeho cílem jenastavení právního rámce a ustavení mechanismu pro výměnu informací na evropské úrovni. Členský stát, který bude nadále sám rozhodovat v oblasti investic na svém území, může dle svého uvážení využívat informace, otázky nebo analýzy jiných členských států a přijmout vlastní rozhodnutí, zda investice povolí, zakáže nebo je přizpůsobí prostřednictvím přechodných nebo doprovodných opatření.

„Oceňuji, že se povedlo ponechat na členských státech, jak a která odvětví budou přísněji hlídat, nad kterými investicemi budou mít zvýšený dohled. Některé země již mají příslušnou legislativu v platnosti, nebyl důvod ji v tuto chvíli harmonizovat či nahrazovat novou. Cílem je vytvořit společný evropský rámec, do kterého zapadnou jednotlivé národní režimy. Věřím, že se brzy i Česká republika přidá k výčtu evropských zemí, které mají vlastní mechanismus prověřování investic na svém území,“ uzavírá Dita Charanzová.