Na evropských silnicích by mělo být bezpečněji

Výbor pro vnitřní trh Evropského parlamentu dnes většinou přijal svou pozici k tzv. nařízení o obecné bezpečnosti vozidel. Text upřesňuje pravidla v oblasti bezpečnostních prvků, která by měla nová vozidla obsahovat, jako například systému krizového brždění reagující na nenadálou překážku nebo posílení ochrany v případě čelního nárazu. 

"Oproti původnímu návrhu Komise prosazujeme větší flexibilitu výrobcům, chceme jim nechat více volnosti v tom, jak daný bezpečnostní prvek do vozidla zakomponovat.  Komise zacházela v některých návrzích až příliš do detailu, třeba při řešení asistenčních systému při dodržování jízdních pruhů nebo systému pro monitoring pozornosti řidiče. Za sebe mám určitý problém v tom, od kdy má být nařízení účinné. Některé navrhované termíny mohou být příliš krátké z hlediska výrobců. Jsem přesvědčena, že toto bude ještě předmětem dlouhých diskuzí v rámci jednání s členskými státy a konečná podoba bude přijatelnější," komentuje výsledek dnešního jednání Dita Charanzová.

S tím, jak rychle postupují nové technologie, je možné dále zvyšovat bezpečnost vozidel, jak osobních, tak i nákladních. To se ukázalo také například při poslední revizi tohoto nařízení před deseti lety, když byly povinně zavedeny systémy jako ESC (elektronická kontrola stability). Od té doby se počet úmrtí snížil o třetinu, na dnešních 25 tisíc ročně, nicméně tento počet je stále vysoký a v posledních letech stagnuje.

Za pozitivní v rámci současného návrhu lze považovat například postupné plošné zavádění systému krizového brždění, které umožní lépe reagovat na nenadálou překážku před vozidlem a nebo posílení ochrany v případě čelního nebo bočního nárazu. Nejedná se však ve většině o převratné novinky, nařízení se soustředí především na zavádění již existujících technologií, které však dnes výrobci vkládají pouze do některých typů vozidel.

Specifická opatření se dotýkají také nákladních vozů a autobusů, a to zejména v oblasti zlepšení přehledu řidiče o situaci na vozovce kolem něj, což je důležité především v městské dopravě.

Jednotlivá navržená opatření mají svůj postupný harmonogram náběhu v platnost. Tento harmonogram zohledňuje to, jak dalece je daná technologie již dnes dostupná. Lze tak očekávat, že nová auta s těmito bezpečnostními prvky začnou postupně vyjíždět na silnice do tří až deseti let. Stávajících vozidel se nová pravidla nedotknou.

Dnes přijatou podobu návrhu ještě stvrdí plénum EP a následně bude zahájeno jednání o konečné podobě nařízení s členskými státy.