EP přijal směrnici o nekalých obchodních praktikách

 

„Nekalé obchodní praktiky některých řetězců mohou jinak zdravé a životaschopné dodavatele dohnat ke krachu. I české firmy si stěžují na nevýhodné podmínky, na které musí přistoupit, pokud chtějí dodávat své zboží do obchodních řetězců. Deset nekalých obchodních praktik, k nimž dochází v zemědělském a potravinovém řetězci, bude do dvou let v EU zcela zakázáno, šest dalších bude povoleno jen při výslovném souhlasu obou stran. To je výsledek dnešního hlasování Evropského parlamentu, které jsem podpořila,“ říká Dita Charanzová, místopředsedkyně Výboru pro jednotný trh a ochranu spotřebitele (IMCO).

„Je to pro mne cesta, jak podpořit menší domácí dodavatele, zlepšit jejich pozici na trhu a umožnit jim přístup do obchodních řetězců. Pro řadu firem je vstup na tento segment téměř nemožný právě kvůli nerovnému vztahu, kdy jsou nuceny přistoupit diktované podmínky. 

Vztah malých a středně velkých dodavatelů vůči obchodním řetězcům je často velmi nerovný. Musí čelit nepřiměřenému snižování marže, vynuceným platbám za regálovné či skladování zboží, povinnosti převzít zpět neprodané zboží, přistoupit na pozdní platby za faktury, objednávky rušené na poslední chvíli, na jednostranné či zpětně uplatňované změny v dohodě apod. To jsou praktiky, které je mohou velmi citelně zasáhnout nebo zlikvidovat. Je dobře, že tyto praktiky budou patřit minulosti,“ říká Dita Charanzová.

 

V gesci každého členského státu pak bude určit jeden národní orgán, který bude dodržování pravidel kontrolovat.