Bezpečnostní hrozby v evropském kybernetickém prostoru

Evropský parlament dnes debatoval o bezpečnostních hrozbách v souvislosti se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU. Usnesení zmiňuje i varování českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před bezpečnostními hrozbami technologií Huawei.

 

„Parlament dnes výrazně varoval před konkrétními hrozbami, zejména před čínskými zařízeními 5G, která by mohla být nainstalována po dobudování sítě 5G. Obavy panují zejména z toho, že tyto výrobky mohou obsahovat tzv. zadní vrátka, tedy zařízení umožňující nepovolený přístup výrobce či orgánům k soukromým informacím uživatele.

Evropa si možná rizika se zvyšující se přítomností čínských technologií velmi dobře uvědomuje. A nejsme v tom sami, například Austrálie také reformovala své zabezpečení telekomunikačních technologií, aktuálně je to velké téma i pro Spojené státy. Za významný krok považuji nedávno přijaté nařízení o lepším screeningu investic, které k nám ze třetích zemí přichází. Dnešní zpráva je důkazem toho, jak citlivě EU otázku kybernetické bezpečnosti vnímá.

EP svůj dnešní apel adresoval jak Komisi, tak členským státům, ale i Agentuře EU pro bezpečnost sítí a informací k důslednější ochraně, vytvoření strategií ochrany a například i k urychlenému vytvoření certifikace bezpečného 5G zařízení." Dita Charanzová