Co Dita za pět let v Evropském parlamentu dokázala?

 

 

Levnější volání a snadná změna operátora

·         Díky Ditě Charanzové bude volání z Česka do jiných zemí EU levnější. Vybojovala cenové stropy a nově tak cena volání do EU nepřesáhne 6 Kč za minutu (dnes i 25 Kč) a cena za jednu SMS bude činit maximálně 2 Kč.

·         Taktéž zařídila snadnější změnu operátora. Nově bude také stačit, že se rozhodnete pro změnu a operátor sám zařídí administrativu okolo převodu.

 

Vztah zákazníka vůči operátorům:

·         Při změně operátora již bude stačit zajít jen za novým operátorem, který bude muset veškeré papírování, ukončení smlouvy i převod čísla zařídit s operátorem současným.

·         Nově vznikne v Česku srovnávací web nabídek všech operátorů, a to tak aby byl pro návštěvníky přehledný a zcela nezávislý na operátorech (u nás bude spravovat Český telekomunikační úřad). Dnes je pro laika velmi komplikované se v různých nabídkách orientovat, na trhu se objevují různé podpultové ceny, které si nemůže každý vyjednat. Tady bude vše na jednom místě a ověřené. Přehled nabídek vytvoří tlak i na operátory, aby snižovali ceny, rozhýbe trh s mobilními službami.

·         Dita prosadila i povinnost shrnout to nejdůležitější ze smlouvy mezi zákazníkem a operátorem na jednu stranu A4. Nyní jsou smlouvy velmi dlouhé, komplikované, technické. Operátor bude mít povinnost to nejpodstatnější (přesně definované informace) předat zákazníkovi na jedné straně textu, aby se v nich zákazník mohl snadno zorientovat, věděl přesně, za co a kolik platí a nebyl překvapen za cenu s první fakturou.

 

Zavedení systému varovných SMS

Díky návrhu Dity se zavádí systém varovných SMS povinně ve všech zemích EU. V případě přírodní pohromy, např. povodní, nebo v případě teroristického útoku, průmyslové havárie, rozsáhlého požáru apod. obdrží všichni občané v postižené oblasti na mobilní telefon upozornění o hrozícím nebezpečí. Varováni tak lidé budou jak u sebe na zahradě, tak na dovolené u moře, pokud se poblíž něco stane. Nařízení začne platit od roku 2022.

 

Přesné informace o volajícího pro záchranné složky

Nejpozději od roku 2020 operační střediska tísňových linek dostanou spolu s hovorem volajícího automaticky informaci o jeho přesné poloze (GPS). Jde o krok požadovaný i samotnými záchranáři. Ti mají dnes zejména v nepřehledných terénech, jako jsou hory nebo lesy, problém přesně určit, kde přesně se zraněný (volající) člověk nachází. On sám často není schopen polohu přesně popsat. Při záchraně raněného jde často o minuty, přesné souřadnice při tom velmi pomohou.

 

Zbraňová směrnice

Dita zabránila přijetí nejtvrdší verze evropské směrnice o zbraních tak, jak ji navrhovala Evropská komise a která obsahovala spoustu neoprávněných omezení a zasáhla by mnoho legálních držitelů zbraní v ČR. Díky jejím 70 pozměňovacím návrhům si mohou jednotlivé státy směrnici transponovat také s využitím řady různých výjimek.

 

 

Ochrana spotřebitele

Velkým tématem Dity v minulých pěti letech byla také dvojí kvalita potravin a dalších výrobků v EU. V kostce se jedná o prodej méně kvalitních výrobků v České republice, který se tváří stejně jako kvalitní potravinářské výrobky na Západě. I když se toto téma dostalo poprvé do evropské legislativy, řešení je špatné a nedostatečné, nahrává mnohem více prodejcům a výrobcům než zákazníkům. Dita je přesvědčena, že výrobky se stejným názvem musí mít stejné složení všude v Evropě. Výmluvy výrobců na „jiné chuťové preference spotřebitelů“ nejsou přijatelné. Toto se zatím nepovedlo a musí se změnit. Dita stojí také za nařízením EU, které znemožňuje kalkulaci cen v e-shopech v závislosti na tom, z jaké země nakupujete (tzv. geoblocking). Prodejci online často svoji nabídku i ceny přizpůsobovaly tomu, odkud člověk nakupuje, to je od Vánoc minulostí.

Ochrana (nejen) českých dětí na internetu

Víc jak polovina českých dětí má osobní zkušenost s kyberšikanou, ať už v roli agresora či oběti. Jde o velké téma a problém, kterému se Dita intenzivně věnuje. Na internetu se mohou děti setkat s řadou nástrah, některé z nich končívají i velmi tragicky. Dita je ambasadorkou bezpečnějšího internetu (projekt Safer Internet) v Česku. Aktivně se zabývá osvětou, hovoří o nástrahách na internetu, pořádá na téma konference, je v úzkém kontaktu s  předními českými odborníky na tuto oblast. Z konference Bezpečnost dětí online, které se na sklonku roku účastnila stovka pedagogů ze Středních Čech, vznikly pracovní sešity, které mohou volně využívat jak rodiče, tak učitelé při výuce.  Další materiál se věnuje rizikům, kterým na internetu čelí naopak kategorie seniorů.

 

Spolupráce se středními školami

Dita hodně spolupracuje s mladými lidmi, se studenty. Jak sama říká, leckdy je důležitější než jakýkoli argument v debatě, ukázat lidem, jak to v Bruselu funguje. Bohužel nemůže pozvat do EP všechny, a tak vymyslela soutěže pro střední školy, které pravidelně vyhlašuje. Ohlas na tyto akce je nebývalý, celkem se zatím přihlásilo cca 150 škol. Z nich byly vždy vybrány ty nejlepší a díky tomu se do sídla Evropského parlamentu dostaly zhruba tři stovky českých studentů, kteří uspěli v těchto soutěžích.  

 

Podpora včelařů

Med je třetím nejčastěji padělaným produktem na světě, i na tak střežený trh, jako je ten evropský, se dostává až pětina pančovaného medu. Dita proto podporuje lepší pomoc pro české včelaře, a to nejen formou lepších dotací, ale taky důslednou ochranou trhu a přesnějším značením původu medu. I na náš dobře hlídaný trh se dostává pančovaný med zejména z Asie. Ten je nejen méně kvalitní, ale logicky také levnější a pro naše včelaře znamená nekalou konkurenci.  

 

Přímá podpora českých firem v evropské legislativě

Za Ditou přišla za pět let řada firem s konkrétní prosbou o pomoc, někdy to byla celá odvětví, která se obávala budoucnosti a žádala podporu při jednání v Bruselu. Klasickým příkladem jsou čeští oceláři, kterým Dita pomohla s problematickou konkurencí z Číny i v obchodní válce s USA. V konkrétních odstavcích evropské legislativy najdete díky Ditě požadavky českých podniků. Kromě ocelářů třeba i keramiků, automobilového průmyslu, českého lázeňství, hoteliérů atd. Pomohla s prosazením volného toku dat pro mezinárodní firmy, ale třeba i Synthosu Kralupy v jednání s Brazílií, která na firmu chtěla uvalit 30% cla na dovoz kaučuku

 

Playstation v češtině?

Dita se na konci roku 2017 obrátila na vedení společnosti Sony s dotazem, zda plánují nabízet herní konzole Playstation také v české jazykové mutaci. Podnětem byla petice s cca 6 000 podpisy, kterou Ditě předali její organizátoři. Playstation – byť je na českém trhu nabízen již více než deset let, stále neumožňoval ovládání v českém jazyce. Dita, která se zabývá překážkami na jednotném digitálním trhu, kontaktovala tedy nejen výrobce, ale i Evropskou komisi s dotazem, zda se nejedná o nějakou formu nevhodné praktiky. Výsledkem je jasné zlepšení stavu, výrobce už dnes postupně zařazuje češtinu do svých nových herních produktů.

 

Držitelka prestižních ocenění

Za svoji činnost v Evropském parlamentu získala jako vůbec první český europoslanec ocenění v projektu „New Europe 100". Dále je držitelkou ceny MEP Awards za aktivity v oblasti zahraniční politiky. V roce 2017 byla vyhlášena jedním z 41 nejvlivnějších europoslanců a rovněž byla serverem Politico.eu zařazena mezi dvacítku nevlivnějších žen v Evropském parlamentu. Český Forbes ji vloni zařadil do první desítky nevlivnějších žen Česka.