Dita Charanzová zvolena místopředsedkyní Evropského parlamentu

„Důvěra kolegů mne samozřejmě velmi potěšila, vážím si toho, že mi tuto funkci svěřili. Vnímám to i jako ocenění mé dosavadní práce, s řadou z těch, kteří pro mne dnes zvedli ruku, jsem v minulosti spolupracovala. U jednacího stolu jsem se vždy snažila o nalezení cesty, jak se dohodnout. Věřím, že i to při dnešní volbě kolegové ocenili. V této praxi budu ráda pokračovat i v pozici místopředsedkyně Parlamentu. Nechci, aby to byla funkce vzdálená lidem, chci prosazovat jejich zájmy, chci hledat nejlepší možná řešení, pro Evropu, pro Česko,“ komentuje výsledek hlasování Dita Charanzová.

Česká poslankyně Evropského parlamentu se dosud působila jako místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a těmto otázkám by se chtěla věnovat i nadále. Mezi jednu z priorit, kterou se dlouhodobě zabývá, patří i dvojí kvalita potravin a dalšího zboží na východních trzích EU. Také v této agendě by chtěla i nadále pokračovat.

Dita Charanzová se mj. zasloužila o snížení ceny za volání po EU, díky jejímu návrhu byly od 15. 5. 2019 zastropovány ceny za minutu volání do jiných zemí EU na 6 Kč. Je podepsána pod návrhy, které přinesly zrušení geoblockingu, tedy diskriminace zákazníků v online prostředí, nebo zajištění volného toku dat v rámci EU. Spolupracovala na většině evropských předpisů, které mají vést k nastavení jasných a spravedlivých pravidel v online prostředí a na jednotném digitálním trhu.