Delegace ANO obsadí klíčové pozice ve významných výborech

„Jsem ráda, že se nám hned v pěti výborech Evropského parlamentu podařilo obsadit klíčové pozice koordinátorů, resp. vicekoordinátorů. Funkce sama o sobě má velký význam na chod celého výboru, podílí se na určování jeho agendy, hraje roli při určování priorit. Kreslí mapu, kudy se výbor bude pět let ubírat. Pro naši delegaci je to skvělá vizitka. Zúročuje se složení naší kandidátky, kde své místo měli odborníci připraveni se aktivně zapojit do chodu věcí. Teď jsme tu šanci dostali,“ říká šéfka delegace Dita Charanzová. Jak připomíná, koordinátoři mají velký vliv i v rámci celé politické frakce, kde se stávají klíčovými osobami pro řešení konkrétní legislativy.

Sama Dita Charanzová, která byla minulý týden zvolena místopředsedkyní Evropského parlamentu, se stala koordinátorkou Výboru pro jednotný trh a ochranu spotřebitele (IMCO), kde také dosud působila. „Pro mne je to logické navázání na práci, která mi dává smysl a kde jsou za mnou už vidět zcela konkrétní výsledky. Rukama mi v IMCO za těch pět let prošlo mnoho legislativy, pod některými návrhy jsem přímo podepsána. Doufám, že se mi v tomto mandátu podaří například znovu zvednout problematiku dvojí kvality výrobků, dotáhnout přísnější kontrolu nad trhem a trestání těch, kdo pravidla poruší,“ vysvětluje Dita Charanzová, která v rámci práce v tomto výboru mj. například zlevnila volání na evropská čísla. Opatření platí v celé EU od poloviny letošního května. Jak sama Charanzová říká, IMCO je jedním z nejnáročnějších výborů parlamentu s ohledem na množství agendy, i tak se ale na další práci v něm těší. 

Zkušenosti z dosavadní pětileté práce v Evropském parlamentu zúročila i Martina Dlabajová, která se stala koordinátorkou Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). „Výbor ITRE bude hrát v příštích letech stále důležitější roli, protože se v něm bude projednávat klíčová legislativa pro všechny sektory průmyslu. Domnívám se, že EU potřebuje novou a moderní průmyslovou politiku, na které by měl příští parlament intenzivně pracovat,“ uvedla Martina Dlabajová, která se chce v rámci své práce ve výboru soustředit na několik priorit. „Věnovat se budu podpoře vědy a výzkumu, rozvoji umělé inteligence, kreativním průmyslům nebo rodinným podnikům,“ říká k tomu Martina Dlabajová. Dlabajová byla zvolena také místopředsedkyní a vicekoordinátorkou Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT). 

Martin Hlaváček se stal vicekoordinátorem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), kde může zúročit zkušenosti ze své předchozí diplomatické praxe zaměřené právě na oblast zemědělství. „Jsme na prahu dalšího rozpočtového období, jednání o podpoře našich zemědělských a venkovských oblastí, kvalitních potravin a krajiny ve srovnání s jinými státy, zejména těmi tzv. starými, je nyní opět velmi aktuální. Budeme usilovat o spravedlivé zacházení. Potřebujeme na klíčových pozicích zkušené lidi, pan Hlaváček k nim rozhodně patří,“ říká Dita Charanzová.

Podobně hovoří také o Ondřeji Knotkovi, který se stal koordinátorem ve Výboru pro regionální rozvoj (REGI). „Je naším zájmem, abychom podporu regionálním projektům mohli sami lépe určovat, abychom respektovali to, že každá obec, okres, kraj ví nejlépe, kde ho tlačí bota, kam chce a potřebuje investovat. I to je velký úkol, který před námi teď leží, a já věřím, že pan Knotek uplatní ve své funkci svoje zkušenosti a dopomůže tomuto cíli,“ říká Dita Charanzová.

Delegace Hnutí ANO bude mít své zástupce i v dalších výborech, a to ve funkci řadových členů. Jedná se například o Výbor hospodářský a měnový (ECON), Výbor pro zaměstnanost (EMPL), Výbor pro životní prostředí (ENVI) či Výbor pro dopravu atd.