Brexit bez dohody je bohužel stále reálnější

Evropský parlament se opět zabýval situací s blížícím se termínem odchodu Velké Británie z EU. Zde je vyjádření Dity Charanzové k dnes přijatému usnesení:

 

„Téměř přesně za měsíc (19. 10.) bude dost možná Velká Británie žádat o prodloužení přechodného období. Tak se usnesl britský parlament začátkem září pro případ, že nebude do té doby dosaženo dohody s EU. Dnes jsme na to Britům odpověděli. Podpoříme prodloužení lhůty, ovšem pouze v případě, budou-li pro to existovat dobré důvody, jako třeba závazek vyhnout se brexitu bez dohody, uspořádat nové volby či referendum.

 

Britská politika brexitu připomíná hledání jednorožce. Nelze neustále posouvat termíny, měnit dohodnuté, odvolávat schválené, chystat nějaké minidohody a přechodná období přechodných období. Nelze se divit, že EU dochází trpělivost.

 

Evropa musí začít myslet v první řadě na ochranu svých lidí a firem. Víc než 3 miliony občanů unie žijících v Británii je ve velké existenční nejistotě. Znepokojuje mne, že celých 42 % těchto lidí, kteří se dnes registrují do systému pobytu na ostrovech, dostalo pouze předběžný status usazené osoby. Takový přístup Británie je neakceptovatelný. EU bude muset přezkoumat vlastní přístup k Britům žijícím na jejím území, do jaké míry musíme například zachovávat dodržení zásad reciprocity.    

 

Evropská unie se musí zaměřit na ochranu svých firem. Odstoupit od plánů na papíře ke konkrétním činům. Slova nikomu nepomohou a termín 1. listopadu se kvapem blíží. Je třeba mít připraveny prostředky procesní i finanční, jak pomoci našim firmám, které budou brexitem bez dohody zasaženy nejvíce. Pomoct jim ustát tento šok, nenechat evropskou ekonomiku padat spolu s brexitem, jakkoli všechny studie ukazují, že poškozena by byla v této situaci spíše britská strana rozvodu.

 

V neposlední řadě je třeba brát ohled na sousedství Irska a Severního Irska. Odchod bez dohody by mohl narušit křehký smír, který na ostrově panuje. Vystoupení Spojeného království z EU nesmí za žádných okolností ohrozit mírový proces v Severním Irsku, ani nesmí poškodit ekonomiku irského ostrova, k čemuž by došlo při jakémkoli zpřísnění režimu na hranicích. Tomu musí za všech okolností zabránit plánovaná pojistka, na níž se dohodly Spojené království a EU v původní dohodě o vystoupení.“