Výstavu "Sametová revoluce 1989" zahájil v Evropském parlamentu předseda David Sassoli, expozici uspořádala Dita Charanzová


Expozici k 30. výročí Sametové revoluce uspořádala česká místopředsedkyně EP Dita Charanzová a Monika Beňová, kvestorka EP ze Slovenska, zahájil jí předseda EP David Sassoli.

„Jsem velmi ráda, že jsme se na tomto projektu podíleli společně se slovenskou stranou. Jsou to naše společné dějiny, zlomové okamžiky historie, které jsme prožívali jako jeden stát,“ vysvětluje Dita Charanzová a dodává: „Výstava připomíná dny Listopadu 1989 zarámované do širšího kontextu. Návštěvníci tak mají možnost seznámit se i s dalšími momenty moderní česko - slovenské historie. Myslím, že je to velmi ucelená výpověď o revolučních dnech i o tom, co jim předcházelo a co následovalo.“

Zhruba dvě desítky panelů, které byly připraveny Národním muzeem ČR, jsou doplněny texty, které přibližují návštěvníkům atmosféru té doby. Věnují se Chartě 77, období normalizace, samozřejmě také samotnému Listopadu 89, popisují roli studentů, i regionů, které se postupně k akcím přidávaly atd.

„Má generace je ta poslední, která se sice narodila do totality, ale vzpomínky na tu dobu si už nese spíše z vyprávění svých rodičů. Byli jsme první, kteří mohli chytit příležitost za pačesy, jít studovat a neřešit kádrové posudky, podívat se do světa bez výjezdní doložky. Mohli jsme říkat, co jsme chtěli. Myslet si, co jsme chtěli – a být, čím jsme chtěli být. Dospěli jsme v demokracii. Toto bychom měli připomínat i těm, kteří přišli na svět po roce 1989. Vysvětlovat, jak důležitý pro nás, naši, jejich budoucnost byl moment, který vrátil Česko do svobodného světa,“ připomíná Dita Charanzová.