Dita Charanzová k vyhlášení stavu klimatické nouze v EU

Evropský parlament přijal rezoluci o vyhlášení stavu klimatické nouze v EU, Dita Charanzová hlasovala proti: „Jsem si vědoma naléhavosti řešení klimatických změn, souhlasím s tím, abychom měli jasně dané cíle, kterých chceme v této oblasti dosáhnout, ať už jsou to limity na snižování emisí, ať už je to vytyčení cíle Evropy jako klimaticky neutrálního kontinentu nebo třeba nutnost obnovy lesů, které v boji proti změně klimatu hrají nesmírně důležitou roli. Nejsem ale zastáncem politických deklarací, které nenabízí řešení. Z hlediska české ekonomiky považuji za podstatné, aby všechny závazky, ke kterým se přihlásíme, byly realizovatelné, aby se brala v potaz struktura našeho hospodářství.

I z toho důvodu nemohu souhlasit s některými hlasy, které volají po zákazu jaderné energetiky. Naopak, podporuji myšlenku, aby jaderná energie byla zařazena mezi udržitelné zdroje. V dosahování cílů nutných ke zpomalení oteplování planety může sehrát velmi významnou roli. Je třeba investovat do nových technologií, které by splňovaly cíle udržitelného rozvoje. EU by měla pomoci soukromým subjektům, které k takovým krokům přistoupí, stejně jako namířit prostředky do oblastí, které touto transformací budou zasaženy nejvíce. Všechny tyto kroky budou vyžadovat nové finanční zdroje v rámci evropského rozpočtu.  

Globální emise uhlíku dosáhly v loňském roce rekordní výše a není důvod se domnívat, že letos to bude stav lepší. Ukazuje to ale mj. i na fakt, že se nesmíme spokojit pouze s řešením na evropském kontinentu. Buďme první, ale nebuďme jediní. To by z celosvětového hlediska nic neřešilo. Emise by svět zahlcovaly stále, Evropa by v tomto světě pouze ztratila na své konkurenceschopnosti, přísné předpisy by tlumily produktivitu některých průmyslů i výroby, jejich případný přesun na jiné kontinenty by situaci klimatické změny neřešil, pouze zhoršil hospodářskou stabilitu Evropy. Musíme apelovat na snižování emisí na jiných kontinentech dodržováním mezinárodních dohod, ale také využívat klimatickou diplomacii například při uzavírání obchodních dohod s dalšími subjekty.“