Evropský parlament dnes schvaluje první balík opatření na pomoc členským zemím v boji s koronavirem

Současná pandemie koronaviru ovlivňuje i procesy uvnitř Evropského parlamentu. Poprvé v historii bude hlasování probíhat distančně elektronickou cestou. „Budeme dnes tímto způsobem ve třech kolech rozhodovat o prvním balíku pomoci Evropě, z celkových 37 miliard euro by Česko mohlo využít až 900 milionů euro. Opatření, která, věřím, budou bezodkladně přijata, se týkají zejména přímé finanční pomoci členským zemím, a to k nákupu ochranných zdravotních pomůcek a posílení zdravotné péče, zajištění prevence, asistence potřebným apod.

Část prostředků se bude vázat na hospodářskou stabilizaci států, zejména v oblasti soukromého sektoru. Finance mohou být použity k přímé podpoře malých a středních podniků, které nemají dostatečné rezervy, aby současnou situaci ustály. Opatření také rozvolňujeme pravidla pro čerpání evropských dotací tak, aby peníze mohly být použity ve zkrácené době.

Do třetice se jedná o krok, který by měl od krachu ochránit letecké společnosti, které dnes musí kvůli platným pravidlům dodržovat letové sloty, aby o ně do budoucna nepřišly. Je samozřejmě nesmysl, aby za daných okolností létala nad Evropou prázdná letadla, dočasná úprava pravidel tuto praxi ukončí. Zatím se počítá s termínem do konce června, resp. října, o termínu rozhodneme zítra,“ vyjmenovává místopředsedkyně Dita Charanzová kroky, které EU zavádí v souvislosti s pandemií. Jak ale dodává, věří, že další budou rychle následovat:

„Stav, do kterého jsme se dostali, ohrožuje nejen zdraví a životy lidí, ale i ekonomickou stabilitu kontinentu. Věřím, že Evropa jako celek, stejně jako jednotlivé členské státy, udělá maximum, aby ochránila lidi, živnostníky, firmy. Aby udržela nad vodou evropské hospodářství. Bude to určitě velmi náročná cesta.

Namísto Green Deal budeme potřebovat Marshallův plán obnovy Evropy. Pro českou silně proexportně orientovanou ekonomiku bude stěžejní, aby byla EU v tomto směru velmi aktivní. Fungování jednotného trhu je pro nás základem k tomu, aby naše firmy mohly začít pracovat tam, kde dnes přestaly. Proto také vítám aktuální návrh Evropské komise na zavedení tzv. zelených koridorů pro kamiony, které by zajistily nejen zásobování, ale zachovaly alespoň částečně dnes značně omezené možnosti výroby i dalšího zboží.“