Evropský parlament: Black Lives Matter

Na pořad jednání Evropského parlamentu se dostaly také celosvětové protesty proti rasismu. „Stavebním kamenem demokracie je rovnost mezi lidmi, jakékoli rasistické chování je nepřípustné. Realita, kterou zažíváme, je ale jiná. K porušování těchto principů dochází všude na světě, a to včetně Evropy. Situaci v Evropě a USA sice nelze srovnávat, i u nás ale problémy máme. Přibývá také politiků, kteří se rasismu a xenofobie neštítí.

Jsem proto ráda, že se parlament toto téma zdvihl. A to v kontextu probíhajícího protestního hnutí Blach Lives Matter. Přijetím rezoluce jsme jasně artikulovali svůj postoj, parlament hlasitě a zcela jasně odsoudil jakékoli rasisticky motivované chování, zejména násilí, a to včetně, resp. především takové násilí páchané policisty.

Ve Spojených státech zemře v policejní vazbě šestkrát více lidí s tmavou pletí, než bělochů. A to právě v důsledku zásahu policisty neboli policejní brutality. Případ George Floyda byl tak jen špičkou ledovce. Záběry šíleného zásahu policisty, které obletěly svět, daly vzniknout celé vlně protestních akcí. Pokud jsou pokojné, není přípustné, aby i na nich docházelo k eskalování dalšího násilí na občanech, kteří svobodně vyjadřují svůj postoj. To patří k demokracii. Donald Trump bohužel svoji rétorikou a opakovaným vyhrožováním povoláním armády ke zklidnění situace rozhodně nepřispívá. I tato poznámka a de facto výtka je součástí rezoluce, o níž budeme hlasovat,“ vysvětluje Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu.   

Evropský parlament prostřednictvím rezoluce vyjádřil hlubokou soustrast pozůstalým George Floyda a také všech další obětí policejní brutality. Vyzval příslušné autority k co nejrychlejšímu vyšetření případu, aby mohla o jejich trestu rozhodnout justice. Parlament také podporuje všechny poklidné protesty, které aktuálně probíhají v evropských metropolích.