Pandemie by neměla být zneužívána k protekcionismu

Evropský parlament se zabýval stavem jednotného trhu a schengenského prostoru v souvislosti s pandemií COVID – 19. Spoluautorkou rezoluce, která je zejména apelem na Evropskou komisi k realizaci nutných kroků, je i Dita Charanzová:
 
„Od vypuknutí pandemie koronaviru uplynulo půl roku. Věřím, že během těchto šesti měsíců Komise neúnavně pracovala na tom, abychom zde měli funkční mechanismy, které nám pomohou volné přechody hranic uchovat. Pevně věřím, že nám bude brzy představen jednotný funkční semafor pro určení bezpečnosti zemí EU. Že budou členské státy vykazovat stav země pomocí jednotných metodik, že budeme zohledňovat počty provedených testů, že se naučíme řešit situaci v jednotlivých
regionech, nikoli celých státech. Čeká na to Evropa, čekají na to její občané, čeká na to evropský byznys. Nikdo nechceme, aby se opakovala situace z jara letošního roku. Další lockdown Evropy si dovolit nemůžeme, ekonomické důsledky by byly nedozírné.
 
Mimořádná situace na jaře si žádala mimořádná opatření. Rozumím, že řada států jednala podle nejlepšího vědomí a přistoupila i k zavírání hranic. Na pokraji druhé vlny pandemie bychom ale měli být z tohoto vývoje poučeni. Není možné připustit, aby byl tento nástroj zneužíván v zájmu protekcionismu. Musíme ochránit svobodu lidí cestovat za prací, za studiem, musíme ochránit obchodní cesty pro náš byznys, musíme zachovat plynulost zásobování. Pro Česko jsou všechny tyto aspekty extrémně
důležité. Naše ryze proexportní ekonomika je na jednotném trhu životně závislá. Je v našem zájmu, aby jednotný trh fungoval."