Evropa výrazně navyšuje prostředky na zdravotnictví

EU plánuje významné investice do modernizace a posílení zdravotnických systémů členských zemí. Program EU4HEALTH byl v rámci jednání o novém rozpočtu, které proběhlo tento týden, významně navýšen. Evropský parlament dnes hlasuje o konkrétním způsobu využití vyhrazených prostředků.

„Epidemie nám ukázala slabá místa zdravotních systémů napříč Evropou, odkryly se rozdíly ve vybavení různých regionů, odlišnosti v dostupnosti zdravotní péče v rámci EU. Řešily jsme nedostatečné vybavení nemocnic, chybějící léky i další zdravotnický materiál. Významné navýšení výdajů na zdravotnictví v Evropě je tedy podle mne zcela na místě.

Debata o výši prostředků na program EU4HEALTH prošla poměrně dramatickým vývojem. Evropský parlament bojoval od začátku za navýšení tohoto programu, který bude hrát zásadní roli zejména v dnešní koronavirové krizi.

Tento týden se Evropa konečně přiblížila k dohodě o celém rozpočtu EU, kde jsou prostředky na  program EU4HEALTH trojnásobně navýšeny oproti předchozímu návrhu. Je to správné rozhodnutí, program tak nabídne členským zemím víc než pěti miliardami euro. Na dnešním plenárním jednání musíme ještě přijmout jasná pravidla, jakým způsobem a na co konkrétně budou moci státy tyto nové prostředky využít. 

Významné navýšení prostředků na zdravotnictví pro další rozpočtové období je tedy podle mne nezbytné. Jen tak budeme připraveni čelit případným dalším hrozbám a budeme schopni udržet v Evropě nejkvalitnější zdravotní péči na světě. Nejde přitom jen o reakci na současnou situaci. Zdravotnictví v Evropě má před sebou i další výzvy, jako je nutné posílení prevence nebo reakce na stárnutí populace. A soustředit se musíme i na lepší využití nových technologií a digitalizaci systémů.  

Věřím, že prostředky budou smysluplně využity také na vývoj a výrobu nových léčivých přípravků, i na zajištění dostatečných zásob léčivých přípravků a na dovybavení technického zázemí nemocnic.

EU je dnes velmi závislá právě na dodávkách léčivých přípravků ze třetích zemí, například z Číny a Indie dnes dovážíme až 80 % všech účinných látek nutných k výrobě léků. K řešení zůstává i zajištění dostatečných lidských zdrojů v oblasti zdravotnictví, využívání digitálních nástrojů a služeb. Zaměřit se musíme i na screeningové preventivní programy apod.,“ komentuje současnou debatu v Evropském parlamentu Dita Charanzová, místopředsedkyně EP.