„Hearing“ přilákal rekordních 250 lidí

Dne 24. 9. se uskutečnil mé první veřejné slyšení, tzv. hearing, na téma dopadů sankcí EU/RF na hospodaření evropských firem. O tom, že to bylo velmi aktuální téma se zajímavými řečníky, svědčila i účast – rekordních 250 lidí si přišlo vyměnit názory s představiteli evropského a českého businessu a Evropské komise.

Rusko je v současné době jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů EU. Platné sankce se tak dotkly celé řady odvětví (od zemědělství až po automobily). Podnikatelé si díky současné eskalaci obchodních vztahů uvědomují, že klasické obchodní toky již nemohou brát za samozřejmé. Jejich vzkaz Evropské komisi byl jasný: je nutné přehodnotit dosavadní obchodní politiku EU a odstraňovat překážky pro snadnější přístup na další mimoevropské trhy. Beru si jej k srdci a i na tuto otázku se budu při první příležitosti ptát navržené švédské komisařky pro obchod.