Rozhodnutí EP potvrdilo regulaci použití olova v mokřadech a okolí

Evropský parlament zákaz použití olova v okolí vodních ploch nezmírnil. Poslanci EP hlasovali o námitce k materiálu Evropské komise, který se mj. týká právě definice mokřadů, kde platí zákaz použití olověných broků či rybářských olůvek kvůli ochraně životního prostředí. K jejímu přijetí ale nedošlo. Tím pádem je návrh regulace schválený a Česká republika má nyní dva roky na to, aby nařízení aplikovala do národní legislativy. Zde je vyjádření místopředsedkyně Evropského parlamentu Dity Charanzové, která podpořila námitku EP proti návrhu: 

„Souhlasím s tím, že je třeba věnovat pozornost ochraně životního prostředí, předložený materiál má ale z mého pohledu věcné nedostatky. Návrh Evropské komise vnímám jako velmi problematický zejména s ohledem na nepřesnou definici chráněných míst, kde by pod tuto ochranu spadaly například i dočasné vodní plochy vzniklé deštěm. 

Vadí mi, že tím hrozí nejen extenzivní rozšíření definice mokřadů, tak i nastolení právní nejistoty pro občany EU. Obojí považuji za natolik sporné, že jsem podpořila námitky, které byly k materiálu předloženy. 

Ráda bych připomněla, že rozhodnutí Evropského soudního dvora nás zavazuje k přijímání takové legislativy, která bude dostatečně jasná a předvídatelná. V tomto případě přitom návrh zavdává k právní nejistotě plynoucí zejména z toho, že v řadě případů nelze odhadnout, zda (či v jaké vzdálenosti) se nachází například dočasná vodní plocha způsobená deštěm. I při nejlepší vůli dodržet veškerá pravidla to nebude technicky možné.

U materiálu navíc postrádám analýzu socioekonomických dopadů takto stanovených ochranných území. Vadí mi také využití nařízení REACH při tvorbě této legislativy. Nařízení je primárně určeno pro regulaci zcela jiných oblastí (jako je obchod, výroba či dovoz chemických látek), což není tento případ.“