Domácí násilí v době lockdownu roste

Dnes je Mezinárodní den proti násilí na ženách. Evropský parlament v té souvislosti bude opět diskutovat o Istanbulské úmluvě. Tu Česká republika spolu s dalšími pěti zeměmi EU dosud neratifikovala. Jde přitom o nejrozsáhlejší mezinárodní úmluvu zaměřenou na řešení problematiky násilí na ženách. Zde je komentář Dity Charanzové, místopředsedkyně Evropského parlamentu:

„Domácí násilí je problém,  který se bohužel nevyhýbá ani Evropě, ani Česku. V době pandemie, resp. lockdownu také u nás dochází k výraznému nárůstu fyzického násilí v domácnostech. Na dětech i ženách. Upozorňují na to všichni, kteří tyto problémy řeší přímo v terénu. 

Už před pandemií covidu česká policie řešila dva případy týrání osoby ve společné domácnosti denně. České úřady registrovaly každoročně zhruba 2 500 případů domácího násilí v rodinách, kde žijí děti. Každý rok bylo z domácnosti vykázáno 1 300 agresorů z důvodu domácího násilí a 150 000 českých žen vyhledalo každoročně lékařskou pomoc kvůli domácímu násilí.

Přesto se u nás najdou odpůrci ratifikace Úmluvy, kteří tvrdí, že domácí násilí není obecným celospolečenským jevem a že právní řád České republiky poskytuje dostatečnou ochranu obětem trestných činů.

Ráda bych jim připomněla, že přijetím Istanbulské úmluvy se vlády nezavazují jen změnit své zákony, což v případě České republiky de facto ani není třeba, ale zavazují se zejména k zavedení praktických opatření. Například k vytvoření zdrojů pro efektivní prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, nebo k zajištění azylových domů pro matky s dětmi, které potřebují ochránit před agresorem v domácnosti.

Istanbulská úmluva je opředena řadou mýtů, které její odpůrci aktivně přiživují a šíří. S touto masivní dezinformační kampani je třeba bojovat a připomínat, že hlavním cílem úmluvy je nulová tolerance násilí páchaného na ženách. Není důvod ji nepodpořit.“