Rozpočet EU počítá s miliardovými investicemi na obnovu

Evropský parlament dnes schvaluje rozpočtu EU na příštích sedm let: „Současná covidová krize přepisuje mnohé, co jsme považovali za nedotknutelné. Je správné, že na ní EU adekvátně zareagovala a připravila bezprecedentní rozpočet, takový který Evropa ještě neměla. Všichni si uvědomujeme naléhavost situace a nutnost najít rychlá a účinná řešení, z krize se proinvestovat. Oceňuji, že se Evropská komise, členské státy i Evropský parlament byly schopny v relativně velmi krátkém čase dohodnout na finální podobě rozpočtu. Věřím, že i dnešní hlasováním Evropského parlamentu projde výraznou většinou,“ říká Dita Charanzová. Poslední etapou budou národní parlamenty, kde by proces schvalování měl být ukončen. 

„Spolu s Fondem obnovy budeme mít pro příštích sedm let k dispozici 1, 8 bilionů euro, pro Česko je z této částky určeno 960 miliard Kč. Posilují výdaje do zdravotnických systémů, na investice, do obnovitelných zdrojů i do regionů, zvláštní balík peněz je pak určen právě na obnovu EU po covidové krizi.  

Evropský parlament se zasadil o to, že výdaje na zdravotnictví přesáhnou 5 miliard euro, navýšili jsme kapitoly pro výzkum, ale například i program Erasmus. K rozpočtu mám drobné výhrady, nejsem plně ztotožněna s rabaty pro některé státy, rozhodně nás také čeká nelehká debata o balíčku nových evropských daní, mj. i o problematické dani z finančních transakcí. Jako celek ale rozpočet hodnotím pozitivně,“ uzavírá Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu.