VÝSLEDKY SOUTĚŽE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Koncem minulého roku jsem oslovila střední školy s možností zapojit se do vyhlášené soutěže a v době od 1. prosince do 15. ledna zaslat příspěvek na téma: „Připravte pro své mladší spolužáky příspěvek na téma Evropská unie, a to s využitím moderních technologií."

Velmi si cením toho, že i v dnešní těžké době, našli studenti i jejich učitelé čas, chuť a energii zapojit se do naší soutěže. Sešlo se několik desítek příspěvků, které byly velmi kvalitní. Výběr to byl opravdu velmi těžký, ale byla to soutěž, a tak jsme nakonec museli přistoupit k tomu nejtěžšímu – vybrat jen několik oceněných. Děkuji všem, kteří se zapojili, a zde je seznam autorů vítězných příspěvků.

 

Hlavní cena 

1. Hořické gymnázium, Marek Šolc a Jana Beránková

2. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm (6.A8), Eliška Punčochářová

3. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm (2.A), Jakub Zajíc a Nela Porubová,

    Ostrava – Poruba, Wichterlovo gymnázium (2.D.), Adéla Štarhová

 

Zvláštní ocenění poroty za kreativitu

Praha, Gymnázium Jaroslava Seiferta (7.A.), Michal Korčák

Opava, Slezské gymnázium (3.A.), Jakub Hluchník

 

S díky všem zúčastněným a s gratulací vítězům

 

Dita Charanzová