Parlament schválil peníze na obnovu Evropy

Evropský parlament přijal nařízení nutné ke spuštění Fondu obnovy. Tzv. Nástroj na podporu oživení a odolnosti je určen pro čerpání prostředků členským státům. V rámci tohoto programu je pro členské státy vyčleněno víc než 672 miliard euro. V rámci nástroje budou zemím poskytnuty dotace v celkové výši 312 miliardy eur a zbývajících 360 miliard eur bude poskytnuto formou úvěrů.

„Je to klíčový moment pro obnovu Evropy, bezprecedentní balík peněz, který může znovu nastartovat naše ekonomiky. Štafetu dnes přebraly členské státy, které v tuto chvíli s Komisí jednají o podobě jejich národních plánů, jež budou z těchto nových prostředků financovat. Státy mají čas do konce dubna, aby tyto plány předložily k finálnímu schválení na evropské úrovni. 

ČR by tak mohla využít přes 180 miliard korun na dotacích a o další stovky miliardy může požádat cestou zvýhodněných úvěrů. Kdo rychle dává, dvakrát dává, to za dnešní situace platí dvojnásob. Vidíme krachující podniky, vidíme padat malé rodinné firmy i celé segmenty trhu. Nyní máme nástroj, jak toto zastavit. Zapomínat nesmíme právě ani na malé a střední firmy, jsou páteří evropského hospodářství a potřebují naši pozornost, naši pomoc. Jsou to podniky, které často živí celé rodiny a dnes se jsou na hraně existence,“ říká Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu.