Snížit spotřebu, podpořit recyklaci a prodloužit životnost výrobků

Evropský parlament přijal zprávu o novém oběhovém hospodářství, s drobnými výhradami ji podpořila také Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu: „Spotřeba přírodních zdrojů neustále roste, zpráva připomíná, že v roce 2050 bude naše spotřeba taková, jako bychom měli tři planety Země. Debata, jak tento růst zastavit a zaměřit se na oběhové hospodářství, recyklaci materiálů i výrobu nezatěžující životní prostředí, je tedy zcela na místě.

80 % dopadu výrobku na životní prostředí je rozhodnuto ve fázi jeho návrhu, musíme změnit naše uvažování už v raných fázích přípravy výroby. Příkladem mohou být mobilní telefony, kde je dnes téměř nemožné například vyměnit dosluhující baterii. Jinak funkční přístroj, který je plný plastu i vzácných kovů, je tak uživatel nucen vyměnit za nový.

V Parlamentu jsme tedy jasně podpořili poslední plán Komise k oběhovému hospodářství, ale navrhli jsme při té příležitosti i nové ambiciózní cíle pro recyklovaný obsah. Chceme, aby samotný spotřebitel mohl mít lepší informace o některých produktech, které kupuje, tj. jaký mají například ekologický a sociální dopad. Musíme ale najít v tomto směru chytré řešení, které nebude zbytečné zatěžovat firmy další administrativou s tím spojenou.  

Nesmíme také slevit z kvality a bezpečnosti recyklovaných výrobků, i proto je třeba hledat nové technologické cesty, jak materiál opakovaně a efektivně využít. To se neobejde bez investic do rozvoje a inovací, nebo například možnosti daňových pobídek.

Zaměřit bychom se měli na co nejširší spektrum produktů, tedy nejen na recyklaci plastů, na otázky související s textilem obsahující vysoký podíl mikroplastů, ale i na obaly výrobků, které často znemožňují recyklaci díky mísení různých materiálů, ale třeba i na opakované použití odpadních vod, které po vyčištění mohou sloužit například zavlažování.

Vyzvali jsme tedy v tomto směru Komisi, aby předložila příslušné legislativní návrhy včetně komplexního posouzení dopadů k naplnění stanovených cílů v dnes přijaté zprávě.”