Evropa zavádí uhlíkovou daň pro dovoz některých produktů

Evropský parlament projednává nastavení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). Ten by měl být uvalen ve formě cla na některé produkty dovážené ze třetích zemí do EU, které (zatím) rezignovaly na přijetí environmentálních cílů a svoji výrobou neúměrně zatěžují planetu emisemi. V tuto chvíli Evropská komise připravuje legislativní návrh a zvažuje několik variant podoby tohoto mechanismu:

“Obecně iniciativu k uhlíkovému poplatku na hranicích vítám, je to určitě jedna z možností, jak lépe chránit konkurenceschopnost našeho průmyslu. Díky novému mechanismu můžeme narovnat pravidla hry, a zajistit, aby naše firmy, které dnes zohledňují čím dál vyšší klimatické cíle, nebyly znevýhodněny. Jeho schválení může mít i pozitivní vliv na emise skleníkových plynů v zemích mimo EU a zamezit tak tzv. uhlíkovému úniku. Aby byl nový mechanismus účinný, musíme nyní prověřit, že je také v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO).

Spornou otázkou celé debaty bylo, zda by současně s uhlíkovou daní měl být zrušen dnešní systém emisních povolenek pro evropské výrobce. Původní návrh EP toto obsahoval a já jsem ráda, že jsme od tohoto kroku díky přijatým připomínkám ustoupili," vysvětluje Dita Charanzová, že rušení povolenek tedy není na pořadu dne: "To jistě uvítá například český ocelářský průmysl, a já tomu rozumím. Pokud by už od roku 2023 docházelo k rušení povolenek podle původního plánu, nedali bychom tradiční výrobě šanci na nutné technologické změny pro přechod na ekologičtější provoz. Bez emisních povolenek by tak jejich náklady na výrobu prudce vzrostly a staly se tak nekonkurenceschopnými nejen u nás, ale i v dalších zemích světa. “vysvětluje Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu k projednávané zprávě.