Podoba evropských covidpasů i strop pro ceny testů, aktuálně projednává EP

Evropský parlament dnes schvaluje svoji pozici pro finální jednání o podobě evropských covidpasů, které proběhne na úrovni tzv. trialogů tedy s Evropskou komisí a členskými státy. Parlament bude také apelovat v samostatném usnesení na Komisi na zavedení dočasných cenových stropů na testy, jejichž cena se v jednotlivých zemích výrazně liší: 

„V některých členských zemích jsou testy prováděny zdarma, ať už je to Francie nebo Malta, na druhé straně žebříčku jsou ale státy, kde za PCR test zaplatí žadatel i 300 euro, jako například ve Švédsku. Takovými nerovnostmi, které by za normálních okolností vyřešil trh sám, bychom se za dnešní situace měli zabývat. Testování je v zájmu nás všech, proto jsme s kolegy z Renew přišli s návrhem, aby ceny testů byly dočasně zastropovány. Konkrétně požadujeme, aby nám Komise připravila legislativní návrh s konkrétními podmínkami, jak by toto zastropování mohlo vypadat,“ vysvětluje Dita Charanzová hlavní požadavek na Evropskou komisi, který EP formuloval v rámci usnesení k cenové dostupnosti testů.

Celoevropská debata o podobě evropských covidpasů vstupuje do poslední fáze. Parlament, Komise i Rada se na jednání v následujících týdnech (nejpozději do začátku června, kdy má dohodnutý návrh schválit EP na plenárním zasedání) budou muset shodnout nad celou řadou aspektů, jako je ochrana dat, jsou to technická řešení a samozřejmě také odborné aspekty zejména délky validity pasu.

„Do této debaty vstupuje Evropský parlament se dvěma základními požadavky. Prvním z nich je, aby testy určené pro získání pasu, byly prováděny zdarma. Také druhý požadavek se i ve světle probíhajících jednání jeví jako velmi zásadní. Covidpas musí být univerzálním řešením pro cesty napříč unií - bez další administrativy nebo dodatečných podmínek v jednotlivých zemích. Pokud si k němu státy budou přidávat vlastní zásadní restrikce, pak celá myšlenka covidasu ztrácí smysl,“ říká Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu.