Tři české kraje dostanou miliardy pro přechod na zelenou ekonomiku

Evropský parlament schválil podobu Fondu pro spravedlivou transformaci. Ten počítá s uvolněním 17,5 miliard euro pro přechod na ekologicky méně náročnou ekonomiku.

„Pro Česko je to dobrá zpráva, protože část prostředků bude směřovat právě k nám. Některé české regiony, které historicky žijí z těžby a spalování uhlí, mají před sebou velkou výzvu, na druhou stranu právě pro ně je dnes alokováno ve Fondu 44 miliard korun (cca 1,6 mld. euro), které jim významně pomohou. Evropské peníze pro transformaci by v Česku měly směřovat do kraje Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého. Věřím, že přijdou se smysluplnými projekty, které se podaří realizovat a které skutečně přispějí k požadovanému cíli. Program je určen pro celou řadu žadatelů, tj. od mikropodniků, po velké firmy, ale také výzkumné instituce, obce, kraje nebo univerzity,“ říká Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu.  

Dnešní hlasování Evropského parlamentu je již finální tečkou za schvalováním Fondu pro spravedlivou transformaci. Pomoci by měl hlavně k naplnění cíle klimatické neutrality EU do roku 2050, jinak řečeno ekonomiky s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů, a nasměrovat do konkrétních regionů dostatečné prostředky k ozelenění jejich hospodářství. „V těchto regionech se bude transformovat také pracovní trh, změní se nabídka zaměstnání. To vše jsou náročné procesy, které budou mít vliv na životy mnoha lidí, kteří v daných regionech žijí. Jsem proto ráda, že Fond myslí i na řešení například sociálních otázek spojených s transformací a věřím, že se na ně zaměříme i v dalších legislativních krocích,“ uzavírá Dita Charanzová.