Konec doby klecové? "Jsem pro," říká Dita Charanzová

„Podmínky pro chov hospodářských zvířat se v Evropě postupně stále vylepšují, některé členské státy jdou nad rámec stanoveného minima, jiné se jej drží. Stále ale ještě nejsme na konci cesty, cílem je celkový zákaz klecového chovu.

Vítám proto iniciativu Konec doby klecové, k níž se podpisem připojilo zhruba 1,4 milionu obyvatel EU, včetně asi 50 000 Čechů. Iniciativa nás politiky upozorňuje na nutnost přijít s dalšími kroky ve věci zlepšení životního komfortu chovaných zvířat a já ji při dnešním hlasování o daném usnesení ráda podpořím.

Více než 300 milionů farmářských zvířat skončí každoročně v klecovém chovu. V dnešním usnesení žádáme Evropskou komisi, aby připravila změnu legislativy v dané oblasti a zhodnotila podmínky, na jejichž základě by mělo dojít k úplnému zákazu klecových chovů v EU.

Klecové chovy jsou v mnoha státech už dnes nahrazovány jinými vhodnějšími způsoby chovu, bude určitě zajímavé podívat se na takové příklady dobré praxe, podporovat je a přenášet i na celounijní úroveň.”