Více vakcín zajistí masivní podpora výroby, nikoli prolomení patentů

Evropský parlament se ve své pozici postavil kladně k možnému uvolnění patentů na výrobu vakcín proti COVID – 19. Dity Charanzové, místopředsedkyně Evropského parlamentu, považuje rozhodnutí za nešťasntné:

“Otázka, kterou hlasováním řešíme, se týká zejména návrhů na možné zrušení aspektů duševního vlastnictví. Osobně si myslím, že prolomení patentů na výrobu vakcín by samo o sobě jejich masivní produkci nikdy nezajistilo, mohlo by mít ale naopak negativní dopad na inovace. Cesta k většímu množství očkovacích látek  vždy povede přes lepší koordinaci výroby, její výraznou podporu a využívání zcela nových výrobních  kapacit.

Souhlasím ovšem s tím, že musíme myslet i na rozvojové země, které nemají dostatek prostředků či možností pro nákup nebo výrobu vakcín. Už proto, že platí novodobá mantra, nikdo nejsme v bezpečí, dokud nejsou v bezpečí všichni. Evropa ukazuje svoji solidaritu, jsme významným donátorem programu Covax, který právě cílí na země trpící nedostatkem vakcín. Je čas, aby se k nám přidal stejně intenzivně zbytek vyspělého světa. To je cesta, jak zajistit vakcinaci všech, a to bez ohledu na výši HDP dané země.”