Politická situace na Kubě se trvale horší, je na čase vypovědět dohody

Evropský parlament upozorňuje na horšící se politickou situaci na Kubě. “Evropská unie musí přistoupit k vypovězení Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou (PDCA). Právě Dohoda PDCA podepsaná na sklonku roku 2016 v Bruselu klade dodržování lidských práv jako jednu z podmínek ke spolupráci mezi oběma celky. Ignorace plnění tohoto závazku ze strany Kuby nám nejen umožňuje, ale dle mého přímo nás přímo zavazuje k vypovězení dohody. 

Již v únoru jsme se skupinou kolegů upozorňovali vysokého komisaře Borrella na horšící se situaci na Kubě. Impulzem byl mj. zákaz účasti dvou evropských neziskových organizací, včetně české organizace Člověk v tísni, na politickém dialogu, a to pouhý den před plánovaným seminářem. Zapojení občanské společnosti je přitom jednou z podmínek pro posílení ochrany lidských práv, nic ale bohužel nenasvědčuje tomu, že by se Kuba tímto směrem chtěla skutečně vydat,“ říká místopředsedkyně EP Dita Charanzová, která se otázce dodržování lidských práv v zemích Latinské Ameriky, včetně Kuby věnuje dlouhodobě.

„Ještě před pár lety asi většina z nás doufala v lepšící se situaci na Kubě. Věřili jsme, že bude docházet k postupnému uvolňování režimu. Bohužel jsme svědky toho, že se děje pravý opak. Restrikce vůči odpůrcům vlády posilují, dochází k dalšímu zatýkání, výjimkou nejsou ani nejtvrdší tresty. Jakýkoli projev demokracie, jakákoli snaha o nastolení pluralitního politického systému jsou tvrdě potírány. Nelze ani zdánlivě hovořit o svobodě slova, svobodě projevu nebo nezávislé soudní moci.

Otázkou na úrovni EP jsme se zabývali také před dvěma lety, v roce 2019 jsme vyslali Kubě jasný vzkaz, že situaci Evropa důsledně monitoruje. Ani od té doby nevidíme posun ke zlepšení, proto dle mého názoru nastal čas přistoupit k dalším krokům,“ uzavírá Dita Charanzová.