V létě po Evropě s covidpasem, schválil Evropský parlament

Digitální certifikát EU COVID bude vydáván formou QR kódu v elektronické nebo tištěné podobě, a bude dokladem toho, že jeho držitel byl plně očkován, nemoc prodělal, nebo prošel testem na covid-19 s negativním výsledkem. 

„Jsem ráda, že se Evropa během velmi krátké doby dohodla na podobě vlastních covidpasů. Je to naše jízdenka ke svobodnému cestování po EU. Až budeme bilancovat, co se povedlo a nepovedlo za pandemie, právě covidpas může být příklad toho, že Brusel dokáže jednat velmi rychle. Věřím proto, že členské státy budou respektovat dohodu a nebudou přijímat žádná další restriktivní opatření. Myšlenka covidpasu má smysl jedině tehdy, kdy opravňuje k pohybu po EU bez dalších omezení. Abychom předešli jakékoli diskriminaci, měly by být také testy poskytované pro získání certifikátu zdarma. Tak jako je pro občany EU zdarma očkování proti covidu,“ říká Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu a dodává:

„Tzv. digitální certifikáty budou v EU platit od 1. července a umožní bezpečný pohyb po zemích unie. Česko se k jejich zavádění postavilo velmi vstřícně. Byli jsme dokonce jedni z prvních, kdo prošel příslušnými technickými testy, a přihlásili se k bráně Gateway, která kontroluje bezpečnostní prvky a pravost vydávaných certifikátů. Další členské státy se do sytému budou přihlašovat postupně. Některé státy EU si dokonce vyžádaly možnost přechodného období, ani to ovšem nic nemění na faktu, že pokud do nich zavítá držitel evropského covidpasu, měly by jej i tyto země po 1. 7. uznávat."