Evropa potřebuje přehled o zásobách léků i vyjasněné kompetence EMA

Evropský parlament se dnes zabývá posílením úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky, a to v reakci na pandemii Covid-19: „V době vrcholící pandemie jsme museli často improvizovat, na úrovni států i celé Evropy. Na takovou situaci jsme nebyli připraveni. A musíme si z ní odnést ponaučení. Být připraveni, pokud by se situace opakovala, pokud bychom čelili dalším podobným výzvám,“ vysvětluje Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu, proč dnes debatovanou zprávu podpoří.

„Jedním z konkrétních kroků je posílení pravomocí Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Tyto dva subjekty musí být aktivnější a ve vzájemné koordinaci nejen sledovat a vyhodnocovat možná rizika, ale také navrhovat jasná a účinná řešení, přicházet se společnými opatřeními pro celou Evropu.

Ještě rok a půl po vypuknutí pandemie jsme svědky toho, že jednotlivé země přijímají vlastní nekoordinovaná opatření. Všichni máme v živé paměti zavírání hranic, nedostatek zdravotnického materiálu, národní opatření z počátku pandemie, která vytvářela chaos a zmatky. V dané situaci to snad bylo omluvitelné, všechny země se snažily maximálně chránit své občany, neomluvitelné by ale bylo, pokud bychom si z toho nevzali lekci a neučinili nezbytné kroky, aby se toto již nikdy neopakovalo,“ vysvětluje Dita Charanzová, proč je podle ní nutné nastavit nový právní rámec a jasně definovat nové pravomoci příslušných evropských institucí.

Slabým místem v pandemii se ukázaly nedostatky zdravotnického materiálu a závislost EU na dodávkách léků i materiálu ze třetích zemí: „Parlament proto požaduje, abychom lépe a důsledněji sledovali zásoby léčivých přípravků na kontinentu. Musíme mít přehled o zásobách, znali aktuální nabídku a poptávku, pohyb léků i zdravotnického materiálu mezi státy, a také sledovali výrobní i dodavatelské řetězce. Jen tak nás jakákoli další krize nezastihne nepřipravené. Při dnešní pandemii koluje také hodně dezinformací, jako Parlament tomu chceme zamezit tím, že dáme lékové agentuře povinnost v krizových situacích široce zveřejňovat údaje o klinických hodnoceních léčivých přípravků a očkovacích látek,“ uzavírá Dita Charanzová.