EP k omezení antibiotik pro veterinární účely

Evropský parlament dnes hlasuje o návrhu k zákazu některých druhů antibiotik pro využití ve veterinární medicíně.  

„Uvědomuji si, že je třeba pečlivě zvažovat případy, kdy antibiotika nasadit, neměli bychom si ale zavřít dveře tam, kde jsou nezbytně nutná. S jejich omezením u léčby zvířat jsem proto velmi opatrná a sdílím názor i České komory veterinárních lékařů, která varuje před radikálním zákazem některých typů antibiotik. 

Hlasovala jsem proto proti návrhu, neboť jeho přijetí  by mělo velký dopad jak na chov hospodářských zvířat, tak i na péči o domácí zvířata. Veterináři by přišli o účinnou léčbu závažných infekcí a zvířata by tak zbytečně trpěla. Také v případě domácích mazlíčků by mohlo dojít k ohrožení jejich zdraví v akutních situacích.

Navíc zhruba 60 % infekčních onemocnění zvířat je přenosných i na člověka, už proto bychom měli zachovat dostatečnou škálu léků pro léčbu pro veterinární účely,“ upozorňuje Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu, a dodává: 

„Evropská unie má již k dispozici nástroje k regulaci a používání antibiotik, nevidím tedy důvod, proč zavádět další restrikce. Apelujme tak na dodržování již zavedených pravidel a uvážlivém využívání antibiotik. A České republice se to daří, během deseti let se podařila snížit spotřeba antibiotik ve veterinární oblasti o 50 %“.