Evropský parlament k boji proti rakovině

Evropský parlament dnes schvaluje zprávu o boji proti rakovině. Na rakovinu v Evropě každoročně zemře více než 1,3 milionu lidí. Aby bylo možné onemocnění předcházet a léčit jej, je třeba odstranit stávající nerovnosti v oblasti zdraví a překážky v přístupu k rovné, cenově dostupné a inovativní léčbě pro všechny občany EU. Lepší prevence a efektivnější spolupráce mezi členskými státy spolu s větší investicí do výzkumu jsou součástí navrhovaných opatření.


V České republice onemocní rakovinou kolem 90 000 lidí ročně a bohužel 27 000 této nemoci podlehne. V EU by se do roku 2035 mohl počet případů ještě zdvojnásobit a odhaduje se, že 40% evropské populace bude někdy v životě čelit rakovině,” upozorňuje místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová.

 
„Jsem ráda, že Parlament přišel s konkrétní strategií, jak proti rakovině bojovat. Lepší prevence, využití umělé inteligenci v léčbě nebo zlepšení výměny zkušeností mezi evropskými státy jsou součástí nových opatření.“

 
Charanzová smysl a důležitost této strategie podporuje s výjimkou některých konkrétních návrhů. „Nepodpořím návrh o zákazu sponzorství sportu výrobci alkoholických nápojů, čímž by sportovní federace mohly ztratit finanční prostředky. Věřím, že jsou i jiné cesty, jak se propagaci alkoholu vyhnout, a přesto udržet ve sportu finance tak, aby o ně hráči ani fanoušci nepřišli. Můžeme si vzít příklad z UEFA Europa League, kdy tito producenti sponzorují sport a používají reklamu na nápojez jejich nealkoholického sortimentu,“ dodává Charanzová.