EP k tzv. "právu na opravu"

Evropský parlament bude hlasovat usnesení o tzv. "právu na opravu" 

Evropský parlament čeká hlasování textu, ve kterém navrhuje opatření, jež mají lépe chránit práva spotřebitelů na opravu jejich výrobků. Těmito vodítky by se měla řídit Evropská komise, která má v nejbližší době představit legislativní návrh na toto téma. 

Zatímco dnes existuje právo na opravu pouze po dobu, kdy je výrobek v záruce, tj. z pravidla dva roky, po přijetí těchto opatření by mohl mít zákazník nárok na opravu i po vypršení záruky. Zároveň se řeší i případný nárok na opravu takových poruch, na které se v současné době záruka nevztahuje. V neposlední řadě by se také mohla prodloužit samotná doba záruky. 

"Ochraně spotřebitele se v Evropském parlamentu věnuji celou dobu svého působení a jsem ráda, že Parlament vyslyšel volání spotřebitelů, aby se posílila jejich práva na opravu zakoupeného zboží. Důležité je, aby měl zákazník nárok na opravu výrobku, který se porouchá, a to i po skončení oficiální záruky. To znamená, že byste měli mít možnost získat náhradní díly ke své staré pračce, i když se už nebude tento typ na trhu prodávat. Z výzkumů jasně vyplývá, že zákazníci preferují možnost opravy před nákupem nového výrobku a my jim tuto možnost musíme dát,” říká Dita Charanzová.

Výrobci by měli také lépe informovat o všech komponentech výrobků. „Kdyby zákazník měl možnost zjistit, zda výrobek neobsahuje kazítko, nebo-li software, který způsobuje umělé zastarávání produktů a vede k jejich chybovosti záhy po skončení záruky, jednalo by se o zlomový moment. Všichni jsme určitě zažili nepříjemnou situaci, kdy nám výrobek po dvou letech z ničeho nic odešel, a museli jsme si koupit nový, neboť nám nic jiného nezbývalo,“ vysvětluje Charanzová.