Udělování Ceny evropského občana

V letošním roce jsou mezi 30 laureáty Ceny evropského občana dva české projekty: Charita Znojmo a #HolkyzMarketingu. Cenu uděluje od roku 2008 Evropský parlament jednotlivcům, skupinám, sdružením nebo organizacím za jejich přínos v prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy za podporu společných hodnot, zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty Listiny základních práv EU.

Kancléřka Ceny evropského občana a místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová k dnešnímu slavnostnímu udělování cen uvedla: „Těší mě, že každým rokem stoupá počet navrhovaných projektů na Cenu evropského občana. Letošní rok jsme ocenili projekty spojené s mládeží a ty, které se zaměřily na pomoc Ukrajině. Oba české projekty spojuje odhodlání pomáhat a podporovat ostatní. Oba se zaměřují na palčivé problémy současnosti a oba dokázaly pozitivně ovlivnit tisíce lidských příběhů. A za to jim patří poděkování. Zaslouženě získávají letošní cenu a stávají se tak vzorem pro ostatní občany Evropské unie.“