Podpora pracovníků internetových platforem

Evropský parlament čeká hlasování o směrnici, jež navrhuje lepší ochranu pro pracovníky internetových platforem, např. pro řidiče různých společností, jejichž služby si občan objednává přes online aplikace. Tento legislativní text navrhuje, aby pro tyto pracovníky mj. vznikl tzv. nový statut pracovníka internetových platforem. Ten by jim měl zajistit lepší ochranu v oblasti pracovněprávní i pracovně sociální tak, aby v případě škod či úrazů nezůstali v úplném pracovním vakuu.

„Tuto myšlenku určitě podporuji a už v minulosti jsem k tomuto tématu podpořila usnesení Evropského parlamentu. Pracovníci různých online platforem, jako je Uber, Bolt a další, mají právo na standardní pracovní podmínky a ochranu. O čem ale musíme vést je definice, kdo je přesně tímto pracovníkem. O tom se vede ta největší debata v parlamentu i mimo něj,“ říká Dita Charanzová.

Největší debata se vede právě o přesné definici těchto pracovníků. Současná definice je v textu legislativního návrhu Evropského parlamentu tak obecná, že do ní může spadnout úplně každý, kdo používá počítač.

„Společnosti, jež vytvořily a zprovoznily online aplikace, přes které si lidé mohou pohodlně objednat přepravu i dovoz zboží, udělaly ve světě komerční dopravy revoluci. Zpřístupnily své služby široké veřejnosti svou dostupností i cenou. Do té doby jsme měli na výběr pouze drahé taxi služby. Nesmíme tedy novou legislativou těmto společnostem příliš ztížit podnikání. Pokud je nadměrně zatížíme, můžeme ohrozit to, na čem je založeno jejich podnikání: tedy na široké dostupnosti a nízké ceně,“ dodává Dita Charanzová.