Green Deal

Evropský parlament dnes hlasoval o zbývající části legislativního balíčků k tzv. Green dealu. Jednalo se o reformu systému emisních povolenek, které využívá zejména náš průmysl, a o uhlíkové dani na hranicích. Europoslanci o balíčku hlasují již podruhé, neboť na posledním plenárním zasedání se nepodařilo najít většinu pro jeho schválení.

„Přechod na ekologičtější hospodářství je nutností, je ale třeba k těmto věcem přistupovat pragmaticky. Najít společnou pozici v Parlamentu nebylo od začátku jednoduché, někteří preferují vyšší ambice, jiní i vzhledem k dnešním vysokým cenám energií chtějí pozvolnější přechod,“ říká místopředsedkyně EP Dita Charanzová.

„Já jsem text nepodpořila, protože jsem proti urychlenému ukončení bezplatných povolenek, které zajišťují našemu průmyslu konkurenceschopnost vůči firmám ze třetích zemí. Uhlíkové clo, které má tyto bezplatné povolenky do budoucnosti nahradit, se musí nejprve osvědčit. Unáhlené zrušení těchto povolenek by vedlo jen k vyšším cenám, zdražilo by výrobu a mohlo by ve finále ohrozit i pracovní místa v našich regionech,“ dodává.

„V balíčku jsou ale i pozitiva. Jsem ráda, že se Parlament staví proti tomu, aby vytápění rezidenčních budov bylo zahrnuto do systému emisních povolenek. Tento krok by nepřímo vedl k tomu, že by zprostředkovatelé energií zvýšili spotřebitelům faktury na elektřinu. Podporuji také vznik tzv. klimatického sociálního fondu, který má domácnostem finančně pomáhat s negativními dopady Green dealu.“

V nejbližší době by měly i státy schválit svou pozici k celému balíčku a posléze by české předsednictví mělo spolu s Parlament vyjednat finální podobu legislativy.