Hlasování o válečných zločinech na Ukrajině

Evropský parlament se od začátku války věnuje jak přímé podpoře Ukrajiny, sankcím vůči Rusku, tak i utrpení civilistů způsobené řáděním ruské armády na ukrajinském území. Proto europoslanci dnes schvalují další z usnesení, jež se věnuje snaze potrestat viníky válečných zločinů. V textu jsou vyjmenovány činy jako masové mučení a znásilnění, popravy civilistů, cílené útoky na nemocnice, školy a podobně. Podle EP ruská armáda porušuje ve velké míře humanitární právo a existují na to konkrétní důkazy, které je třeba shromažďovat.

„Utrpení ukrajinského obyvatelstva je obrovské, denně dostáváme nové a nové zprávy o masových hrobech, o mučení žen a dětí, o nemilosrdném zabíjení. Se svými kolegy se tomuto tématu věnuji od začátku války. Je potřeba pachatele najít, postavit před soud a potrestat. Na tyto otřesné zločiny nesmíme nikdy zapomenout. Proto podporuji vznik zvláštního soudního tribunálu pro zločiny spáchané politickými a vojenskými představiteli Ruské federace na Ukrajině,“ říká místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. 

Podle usnesení má Evropská unie pomoci se shromažďováním důkazů o válečných zločinech, ať už finančně nebo přímým sbíráním informací. EP také podporuje šetření Mezinárodního trestního soudu a získávání informací, jež provádějí nezávislé organizace. Evropská unie by měla se sběrem důkazů pomáhat přímo na místě ukrajinským soudům. Proto EP apeluje mj. i na Ukrajinu, aby ratifikovala římský statut k Mezinárodnímu trestnímu soudu, což by této instituci ulehčilo šetření na ukrajinském území. 

Podle Dity Charanzové má jít Unie ale ještě dál. „Je potřeba, aby Unie podpořila také sbírání důkazů o válečných zločinech na svém území, tedy ve státech, kam ukrajinští civilisté utíkají. Je potřeba s těmito lidmi mluvit, ptát se jich, co prožili a čeho byli svědky.“ 

V neposlední řadě má Evropská unie navrhnout pravidla, podle kterých budou moci prostředky, odebrané ruským oligarchům a podnikatelům napojeným na ruskou vládu a prezidenta, být využity na obnovu válkou zdecimované Ukrajiny.