Ochrana žen na Ukrajině

Evropský parlament dnes schvaluje usnesení týkající se ochrany žen na Ukrajině.

Ukrajinské ženy jsou hlavní obětí této války. Jsou oběťmi znásilnění, mučení, zabíjení a také obchodování s lidmi. Stejně jako v mnohých případech i jejich děti. Ruská armáda používá násilí na civilistech jako jednu z válečných zbraní a taktik.

„Věnuji se ochraně žen a dětí dlouho, proto jsem se začala po napadení Ukrajiny Ruskem zabývat i situací ukrajinských žen a dětí. Minulý týden jsem navštívila polsko-ukrajinský přechod Korczowa a mluvila jsem se ženami, které utíkají před válkou. Spolu se svými dětmi tvoří 90% běženců z válečné zóny,“ říká místopředsedkyně EP Dita Charanzová.

Ženy jako oběti znásilnění často potřebují přístup k nouzové antikoncepci a bezpečné potratové péči, což jim ale země jako je Polsko, Maďarsko a Slovensko, jež s Ukrajinou sousedí, nezaručují. 

„Tyto ženy potřebují okamžitou řádnou lékařskou péči a také péči psychologů. Proto opalujeme na země, které přímo s Ukrajinou sousedí, aby tuto péči běženkyním poskytly,“ pokračuje Dita Charanzová. 

Europarlament zároveň vyzývá ostatní instituce EU k větší materiální a finanční pomoci a také k lepší spolupráci mezi státy a úřady. Jako jeden z kroků také navrhuje zavést linku EU pro oběti sexuálního násilí či obchodování s lidmi.

„V neposlední řadě je velmi důležité zajistit přesnou registraci běženců na hranicích. Viděla jsem, jak se utíkající rodiny registrují přímo na hraničním přechodu, ale poté v uprchlickém centru už tomu tak není a to je potřeba změnit,“ dodává místopředsedkyně Evropského parlamentu.