Doufejme, že nová "evropská vláda" nebude bezzubým tygrem

Evropský parlament dnes (22. 10.) vdechl život nové Evropské komisi pod vedením Jean - Clauda Junckera. Nová "evropská vláda" a její předseda to přitom podle europoslankyně Dity Charanzové (ALDE, ANO 2011) nebude mít již od začátku vůbec jednoduché: „Evropská unie je na rozcestí. Je mnoho těch, kteří o její budoucnosti pochybují. Nová Komise tak čelí zcela zásadní výzvě, která tu dosud nebyla. Musí přesvědčit evropské občany, že projekt EU je živý, že má stále smysl a že je třeba jej dále rozvíjet, nikoli zabít.“

Akceschopnost EK se podle Dity Charanzové musí ukázat již v průběhu prvního roku: „Čas ukáže, zda nová víceúrovňová struktura EK z ní neudělá spíše bezzubého tygra s ne příliš jasným rozdělením zodpovědnosti za jednotlivé oblasti. Pokud Komise nebude do roka schopna jednoznačně prokázat, že je silnou, akceschopnou a zejména vnitřně dobře fungující, měl by Jean Claude Juncker předstoupit před Parlament s řešením takové situace. I kdyby se mělo jednat o hlubší reformy, které zajistí efektivní fungování Komise, musíme o nich vést vážnou debatu. Evropa si dnes víc než jindy nemůže dovolit slabou Komisi,“ říká Dita Charanzová.

V čele EK poprvé zasedá předseda vybraný na základě výsledku evropských voleb. „To mu na jedné straně dodává větší politickou legitimitu a mandát jednat, na straně druhé jej o to víc zavazuje dostát svým slibům,“ říká Dita Charanzová.

Politický mandát musí podle Charanzové Juncker využít k prosazení svého programu a prokázat, že všech 28 komisařů funguje jako tým, který jde za společným cílem. “Tento tým je tvořen velmi výraznými osobnostmi, které v národních vládách často zastávaly vysoké funkce, funkce ministrů či premiérů. Upozadit partikulární zájmy či postoje jednotlivců tedy nemusí být pro předsedu komise vždy snadné, ale právě to se od něj očekává,“ uzavírá Dita Charanzová. Členové komise jsou navrženi členskými státy a posuzováni, resp. přijati Evropským parlamentem. Předseda Juncker je politikem středopravým, mezi jeho komisaři ale kromě stejně smýšlejících 13 najdeme také osm socialistů, pět liberálů a jednoho konzervativce.