Kauza Loom Bands motivací k dotazu Evropské komisi

Dita Charanzová zaslala Evropské komisi oficiální dotaz týkající se ochrany trhu před zdraví škodlivými výrobky. ”V žádosti o zodpovězení dotazů poukazuji na aktuálním odhalení závadnosti některých padělků sad pro výrobu tzv. gumičkových náramků v originále známých jako Loom Bands,” vysvětluje Dita Charanzová. Evropský trh byl napodobeninami originálu doslova zaplaven, jak se ukázalo, některé z padělků až mnohasetnásobně překračují množství povolených ftalátů, tedy látek vysoce toxických.“ Jedná se přitom o výrobky určené pro i ty nejmenší děti, které náramky nejen vyrábí a nosí, ale hrají se s nimi, žvýkají je, strkají do pusy a míra absorpce škodlivin tak pochopitelně roste,” vysvětluje Dita Charanzová.

Evropská komise by proto podle zaslané žádosti vysvětlit zejména to, jaká opatření lze přijmout k posílení ochrany jednotného trhu, abychom zamezili importu právě takových padělků, a co lze se vzniklou situací učinit nyní, zda a případně jak je možné závadné výrobky z trhu odstranit. „Předpokládám, že odpověď, které se mi dostane, nebude příliš uspokojivá. Pravděpodobně se ponese v tom duchu, že jak Komise, tak národní úřady zmohou v těchto případech jen velmi málo. Jakmile se jednou výrobky dostanou na trh, je velmi obtížné se jich zbavit,“ říká Dita Charanzová.

Je proto podle ní zásadní přijetí nové směrnice o dozoru nad trhem co nejdříve. Závadným a padělaným výrobkům je třeba se bránit ještě před tím, než vstoupí na evropský trh.

Na závěr je třeba říci, že výrobce originálních gumiček Loom Bands veškeré standardy zdravotní nezávadnosti dodržuje. Jeho firma je naopak současným skandálem poškozena. To se nakonec děje i řadě evropských výrobků, které jsou mimo EU padělány, aby k nám byly následně dovezeny a prodávány…