Panelovou diskusi k obchodním vztahům EU a RF pořádá v EP Dita Charanzová

Vztahy Evropské unie s Ruskou federací budou tématem panelové diskuse, který 24. 9. pořádá v Evropském parlamentu europoslankyně Dita Charanzová. Platforma nastolí otázky týkající se dopadů vzájemných sankcí a výhledu do budoucna. “Není pochyb o tom, že sankce a embargo se na našich obchodních vztazích dramaticky podepsaly. Nabízí se tedy otázka, zda není na čase začít hledat pro Evropu nové obchodní partnery namísto těch dosavadních z Ruska. Přizvala jsem proto k jednomu stolu zástupce Evropské komise i byznysu, aby si vyjasnili, jaká jsou vzájemná očekávání a reálné možnosti oficiálních míst,” říká Dita Charanzová. Seminář se proto bude zabývat jak dopady sankcí a možnými kroky, které mohou zmírnit jejich negativní vliv, tak i opatřeními, která by měla být v rámci evropských struktur nastavena pro snadnější vstup do nových obchodních partnerství.

Moderované diskuze se zúčastní Ignacio Garcia Bercero, úřadující zástupce generálního ředitel DG Trade, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu ČR Radek Špicar, Luisa Santos, ředitelka mezinárodních vztahů Businesseurope a bruselský korespondent Reuters Robin Emmott.

Celý program semináře zde