Musíme mít plán B pro evropské exportéry

Dita Charanzová dnes (15. 9. 2014) vystoupila na plénu Evropského parlamentu v souvislosti se zavedením ruského embarga na dovoz zemědělských produktů z EU. Dopady těchto sankcí podle ní jasně ukazují, že je nutné výrazně přizpůsobit nejen krátkodobá opatření, ale i dlouhodobou obchodní strategii EU. „Kompenzační a další opatření komise bohužel nepokrývají všechny postižené podniky a už dnes je jasné, že tato opatření nebudou dostatečná,“ říká Dita Charanzová.

Embargo má podle Charanzové sekundární dopad i na podniky, které přímo do Ruska nevyváží. „Při vyhodnocování přijatých opatření je tedy nutné zvážit celkové dopady na jednotný trh EU, společnou zemědělskou politiku, ale i společnou obchodní politiku,“ vysvětluje europoslankyně. Při svém vystoupení proto vyzvala komisaře pro zemědělství k úzké spolupráci s DG Trade tak, aby se zabránilo zaplavení vnitřního trhu. Je podle ní nezbytné hledat nové mimoevropské trhy a to nejen pro oblast zemědělství, ale pro všechny sektory, kterou jsou embargem zasaženy.

„Musíme být připraveni na plán B pro naše exportéry. Je zde jasná potřeba pro přehodnocení našich priorit obchodní politiky, abychom byli schopni na podobné situace v budoucnu rychle reagovat,“ doplňuje Dita Charanzová, podle níž existují nástroje, které mohou evropským podnikatelským subjektům účinně pomoci.